HUYUN USB充電ケーブル Razer Naga Pro 20000 DPI & DeathAdder V2 pro & Razer Basilisk & Razer Viper Ultimate Hyperspeed 最軽量 サイバーパンク 2077 マウス用
HUYUN USB充電ケーブル Razer Naga Pro 20000 DPI & DeathAdder V2 pro & Razer Basilisk & Razer Viper Ultimate Hyperspeed 最軽量 サイバーパンク 2077 マウス用
価格: 3,337円
販売元: マイフル

HUYUN USB充電ケーブル Razer Naga Pro 20000 DPI & DeathAdder V2 pro & Razer Basilisk & Razer Viper Ultimate Hyperspeed 最軽量 サイバーパンク 2077 マウス用高品質。 長さ:1.9m、インターフェース:Micro USB。Razer Viper Ultimate HyperSpeed ワイヤレスゲーミングマウスに対応。Razer Basilisk Ultimate HyperSpeed ワイヤレスゲーミングマウスに対応。Razer Naga Pro HyperSpeed ワイヤレスゲーミングマウスに対応。パッケージ内容:ケーブル1本。